ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมของโรงเรียน ทีเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ให้ทำการยืนยันการใช้งานก่อนเลือกชุมนุม  ทีเมนู ยืนยันสิทธิ์การใช้งาน
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบได้
นักเรียนใหม่ที่ไม่ใช่นักเรียนเดิมให้ทำการลงทะเบียนก่อนการใช้งานตามปกติ

//สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่าน App Line ได้ที่นี่//